• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Trung tâm thương mại

Quạt Rosenberg có nhiều sản phẩm và thiết bị xử lý không khí ứng dụng trong các trung tâm thương mại nổi tiếng. Sản phẩm giúp không khí luôn sạch, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách và có hệ thống thông gió tốt cho các hầm xe.

 

Katong Mall (Singapore) Juction 8 Shopping Center (Singapore)
quat rosenberg katon mall quat rosenberg junction 8
   
Causeway Point at Woodlands Square (Singapore) CCRC at Woodlands Square (Singapore)
quat rosenberg causeway point quat rosenberg ccrc
   
City Square Mall (Smoke Extract Fans) (Singapore) Mustafa (Singapore)
quat rosenberg city square mall quat rosenberg mustafe shopping
   
Northpoint (Singapore) Paradiz Center (Singapore)
quat rosenberg northpoint quat rosenberg paradiz center
   
Plaza Singapura (Singapore) Saigon Center (cũ) (Việt Nam)
quat rosenberg plaza singapure quat rosenberg cho sai gon center
   
Hệ thống Metro trên toàn thế giới (Có cả Việt Nam) Magnit stores (Russia)
quat rosenberg metro quat rosenberg Magnit stores
   
Shopping and entertainment complex Continent at Saint-Petersburg (Russia) Shopping center Crystal at Krasnodar (Russia)
quat rosenberg Continent quat rosenberg Crystal
   
TRC Gulliver at Saint-Petersburg (Russia) Shop for repair and construction Maxidom Saint-Petersburg (Russia)
quat rosenberg Gulliver quat rosenberg Maxidom
   
Shopping Center Varshavsky Express at Saint-Petersburg (Russia) The shopping center Stockmann at Saint-Petersburg (Russia)
quat rosenberg Varshavsky Express quat rosenberg Stockmann
   
Energy Optimal air curtains for Kvickly (Denmark) Hylam Mall at Bugis Junction (Singapore)
quat rosenberg kvickly quat rosenberg hylam
Đầu trang