• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Quạt hướng trục 400HZ

Động cơ 115V và 200V
(106Z, 82T, 103T, 110VU, 99XV, 551CTF, 80T, 98XE, 98XJ, 125XS, 125XT, 155BW, 121VY, 85M, 86M, 61BE, 112BC)

Quạt hướng trục và quạt ly tâm dùng trong môi trường khắc nghiệt:  nhiệt đới, phun muối, rung động cao ...

Luồng không khí tối đa: 970l / s

Áp lực tối đa: 440mmH2O

Kích thước từ 67 x 38 mm đến 320 x 214mm

Động cơ AC pha một chiều ở 115V hoặc 200V ở 400Hz

Quạt trục với cánh quạt bằng nhựa hoặc nhôm

Vỏ bằng nhôm hoặc zamak

Tùy chọn khác nhau tùy theo loại quạt

Thêm thông tin

Đầu trang