• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Shop & Showroom

Khu vực bán hàng được thông thoáng, tùy thuộc vào điều kiện cơ cấu của các thiết bị điều hòa không khí trung tâm hoặc thiết bị thông gió được phân cấp. Với các thiết bị xử lý không khí Airbox các thiết bị thu hồi năng lượng loại SupraBox COMFORT, chúng tôi cung cấp những giải pháp thông gió chính xác, tối ưu. Ngoài ra, quạt áp mái hoặc quạt hộp cũng thường được sử dụng như một giải pháp đơn giản cho khí xả.

Hành vi mua của khách hàng bị ảnh hưởng đáng kể bởi tâm trạng của họ. Ngoài việc trang trí và phạm vi của các hàng hóa, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến phúc lợi của khách hàng. Khách hàng cũng như nhân viên nhận thức rằng phòng trưng bàymáy lạnh sẽ hấp dẫn hơn.

Với màn cửa không khí của Rosenberg, chúng tôi cung cấp những giải pháp lý tưởng cho việc duy trì một bầu không khí dễ chịu trong các cửa hàng.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!


Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho các ứng dụng của bạn!

Đầu trang