• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Thông gió hộp radar

Trao đổi và làm mát bằng ăng-ten

ETRI đề xuất một loạt các quạt, bao gồm 400Hz, cung cấp một sức mạnh cơ khí cao để đối mặt với một lực ly tâm lớn. Etri có thể điều chỉnh điện áp theo yêu cầu của bạn.

 

Đầu trang