• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Quạt ly tâm AC

Động cơ 1 pha hay 3 pha loại 115V, 230V và 400V at 50Hz và 60Hz

(582CAX, 583CBA, 607COV, 608COV, 621CAU, 609COV, 625COS, 661CHL, 694CHM, 692CCP, 711CHB)

Quạt ly tâm, có kích thước tương tự, có khả năng làm mát thấp hơn quạt hướng trục, ngoại trừ khi tỷ lệ áp suất trên lượng khí ra yêu cầu trở nên tương đối cao. Việc lựa chọn các quạt này do phụ thuộc vào vị trí lắp đặt của chúng hoặc sự cần thiết của áp suất cao với dòng chảy thấp. Để tạo thuận lợi cho việc lắp đặt các quạt này, chúng tôi đã thiết kế nhiều loại quạt khác nhau.

Luồng không khí tối đa: 420l/s

Áp suất tối đa: 190mmH2O

Kích thước từ 121 x 139 x 123mm đến 302 x 334 x 298mm

Động cơ 1 pha hay 3 pha loại 115V, 230V và 400V tại 50Hz và 60Hz

Quạt ly tâm với cánh quạt bằng nhựa, nhôm và thép

Vỏ bằng thép, zamak hoặc nhôm

Tùy chọn: thiết bị an toàn, loại kết nối,…

Further information

Đầu trang