• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Đường sắt

Hệ thống thông gió HVAC và hệ thống điện tử

Hệ thống thông gió và điều hòa không khí của cabin, thiết bị làm mát, làm mát bằng điện tử, làm mát các khối điện, khay quạt ... các yêu cầu thông gió của quạt ETRI rất nhiều trên các tàu, metro và xe điện.

Động cơ AC của Etri có sẵn một pha và ba pha với nhiều loại điện áp và tần số, và động cơ DC của Etri có sẵn trong bất kỳ điện áp yêu cầu.

Với ứng dụng đường sắt, hệ thống cách điện ETRI được thiết kế đặc biệt cũng như cơ cấu cơ khí của quạt. Quạt Etri có thể được điều chỉnh cho các ứng dụng đường sắt với các điện áp yêu cầu.

 

 

Đầu trang