• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Tài chính Ngân hàng

Tập đoàn Rosenberg có nhiều giải pháp cho các ngân hàng, các trung tâm tài chính. Sản phẩm đạt chất lượng cao, đảm bảo nguồn không khí tốt và thông gió cho các ngân hàng và trung tâm tài chính.

 

MBFC Financial Center (Singapore) DBS Building (Singapore)
quat rosenberg mbfc quat rosenberg dbs building
   
Merrill Lynch at Harbourfront (Singapore) Credit Suisse at Serangoon North Ave (Singapore)
quat rosenberg marrill lynch quat rosenbergr credit suisse
   
Central archival management at Moscow (Russia) Deutsche Bank at Alexandra (Singapore)
quat rosenberg Central archival management quat rosenberg deutsche bank
   
Commerce and banking complex Grand Palace at St. Petersburg (Russia) VTB Bank at Saint-Petersburg (Russia)
quat rosenberg grand palace quat rosenberg vtb bank
   
SOUTH BANK at Krasnodar (Russia) The Central Bank at Nizhny Novgorod (Russia)
quat rosenberg south bank quat rosenberg The Central Bank
   
Government Facilities at Moscow (Russia) Maybank Kim Eng HQ at New Bridge Road (Singapore)
quat rosenberg Government quat rosenberg maybank kim eng
Đầu trang