• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Quạt chống cháy nổ

Theo chỉ thị 94/9 / EG (ATEX 100a) điều chỉnh với chủ đề "Bảo vệ chống cháy nổ" trên toàn Liên minh châu Âu. Quy chế đề cập đến các sản phẩm bày bán trên thị trường được sử dụng trong các khu vực có khả năng gây nổ được thành lập theo chỉ thị cụ thể này.  Quạt Rosenberg được thiết kế trong một phiên bản chống nổ, sản xuất và thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu của các tiêu chuẩn sau đây:

 

  EN 1127-1

Dễ cháy nổ - Các khái niệm và phương pháp cơ bản

  EN 13463-1

Thiết bị không dùng điện cho môi trường không khí dễ cháy nổ, phần 1 phương pháp cơ bản và yêu cầu

  EN 13463-5

Thiết bị không dùng điện cho bầu khí quyển nổ tiềm ẩn, phần 5 bảo vệ bởi xây dựng an toàn "c"

  EN 14986

Thiết kế của các quạt làm việc trong môi trường dễ cháy nổ

 

» Thông tin kỹ thuật

Phần cơ khí

Quạt Rosenberg được sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ được sản xuất và thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật. Các bề mặt tiếp xúc có thể giữa các thành phần chuyển động và không chuyển động, theo quan điểm của sự cố khi vận hành mà thường được ước tính, được sản xuất bằng vật liệu có nguy cơ đánh lửa tối thiểu do ma sát, mài hoặc tia lửa tác động. Các đầu vào và đầu ra của các quạt có thể được gắn với bảo vệ, nếu cần thiết, để ngăn chặn sự giảm hoặc hút trong các mảnh nhỏ ngoại lai. Các thiết bị bảo vệ phải ít nhất đáp ứng các yêu cầu của EN 13.857.

Phần điện

Các dữ liệu động cơ cho một động cơ tối ưu làm mát được thể hiện thông tin trên mạc của quạt và là một phần của nội dung trong Giấy chứng nhận kiểm tra EC cho 1 phần của động cơ. Hãy tham khảo thêm các mạc động cơ cho các dữ liệu quạt trên danh nghĩa. Để thực hiện một tỷ lệ tốc độ thuận lợi cho quạt với điện áp điều khiển cho động cơ rotor ngoài, động cơ có thể có thể được sử dụng mà có một điện áp đánh giá cao hơn so với điện áp quạt. Trong trường hợp này, các thông tin về động cơ khác nhau từ đó trên các quạt trong điện áp, dòng điện, điện năng, tốc độ và dữ liệu thời gian.

Nhận biết

Như một kết quả của việc đánh giá rủi ro bị phát lửa, các quạt sẽ được đánh dấu như sau:

II 3G c IIB T3 (X) / II 2 G c IIB T3 (X)

» Phân loại

Thiết bị chống cháy nổ khi vận hành cho các khu vực có khả năng nổ được xếp vào tiêu chuẩn Châu Âu EN 60.079-X. Các loại bảo vệ việc xẹt lửa được nêu chi tiết trong tiêu chuẩn riêng biệt, chẳng hạn như:

Loại bảo vệ phát lửa

Tiêu chuẩn

Yêu cầu chung

EN 60079-0

Bảo vệ thiết bị bằng cách bao vây chống lửa “d”

EN 60079-1

Bảo vệ thiết bị bằng cách bao vây áp lực “e”

EN 60079-7

Phân loại khu vực - Bầu khí quyển khí nổ

EN 60079-10-1

Bảo vệ thiết bị bằng cách an toàn bên trong “i”

EN 60079-11

Xây dựng, thử nghiệm và đánh dấu cho các thiết bị điện Nhóm II với loại bảo vệ“n”

EN 60079-15

Quạt Rosenberg với động cơ rotor ngoài thực hiện theo loại bảo vệ đánh lửa "nA" hoặc "tăng độ an toàn" "e".

Các loại bảo vệ đánh lửa có giá trị cho các thiết bị điện trong phòng có khả năng gây nổ và các đơn vị, nơi mà các khí hay hơi có thể thành lập hoặc tích lũy và sản xuất các hỗn hợp nổ trong sự kết hợp với không khí.

Các loại bảo vệ đánh lửa "Tăng an toàn" cho thấy rằng việc gia tăng các biện pháp an toàn được thực hiện để ngăn chặn khả năng nhiệt độ tăng cao không thể chấp nhận được và sự xuất hiện của tia lửa, hồ quang điện ở phía trong hoặc các thành phần bên ngoài của thiết bị điện mà không xảy ra trong quá trình hoạt động bình thường (theo EN 60.079-7).

Thiết bị điện của loại bảo vệ đánh lửa "nA" không có khả năng đốt cháy khả năng gây nổ xung quanh. Nó chỉ có thể được sử dụng như các thiết bị loại 3 (Khu 2).

Khu vực

Là cơ sở cho việc xác định mức độ yêu cầu để được áp dụng, khu vực nổ được phân loại thành các vùng theo khả năng của một bầu không khí nổ nguy hiểm hoặc bụi dễ cháy. Đối với các loại khí dễ cháy, hơi nước và sương, được áp dụng sau đây:

  • Vùng 0: Đối với những nơi nguy hiểm của một bầu không khí nổ tồn tại lâu dài (liên tục) hoặc thường xuyên
  • Vùng 1: Đối với những nơi nguy hiểm của một bầu không khí cháy nổ trong quá trình hoạt động bình thường
  • Vùng 2: Đối với những nơi nguy hiểm của một bầu không khí nổ hiếm khi tồn tại hay chỉ trong thời gian ngắn hạn

Quạt Rosenberg Ex-fans rất thích hợp cho các hệ thống thông gió của bầu khí quyển dễ nổ ở Vùng 1 và Vùng 2 cũng như lắp đặt trong Vùng 1 và Vùng 2. Khi lắp đặt các quạt 2G trong vùng 2 hoặc trong môi trường không có khả năng bùng nổ, hoặc quạt 3G không có khả năng dễ cháy nổ, cần được xem xét đến các quạt không kín khí.

 

Phân loại nhiệt độ

Thiết bị điện trong khả năng khu vực nổ được liệt kê theo nhiệt độ bề mặt tối đa trong phân loại nhiệt độ từ T1 đến T6. Nhiệt độ thấp nhất của đánh lửa của khả năng gây nổ có liên quan phải cao hơn nhiệt độ bề mặt tối đa của thiết bị điện được sử dụng (theo EN 60.079).

Phân loại nhiệt độ

Nhiệt độ bề mặt tối đa

T1

450 °C

T2

330 °C

T3

200 °C

T4

130 °C

T5

100 °C

T6

85 °C

Quạt Rosenberg trong phiên bản Ex được sử dụng cho các lớp nhiệt độ từ T1 đếnT3 (T4 theo yêu cầu).

 

» Động cơ

Quạt Rosenberg Ex-fans được trang bị động cơ rotor ngoài với cấp bảo vệ IP44 như một tiêu chuẩn, lớp cách điện F và loại bảo vệ đánh lửa Ex e hoặc Ex nA, hoặc động cơ IEC tiêu chuẩn với một cấp bảo vệ IP55, lớp cách điện F và loại bảo vệ đánh lửa Ex e (Ex d / Ex de có sẵn theo yêu cầu). Các động cơ được thử nghiệm bởi (Viện kỹ thuật vật lý Liên bang) PTB và tương ứng với tiêu chuẩn châu Âu 60.079-xx.

Bảo vệ động cơ của động cơ rotor ngoài

Các cuộn dây của động cơ với tính năng cảm biến nhiệt điện trở nhiệt PTC ba tích hợp theo tiêu chuẩn DIN 44.082, phải được kết nối với một thiết bị nhiệt điện trở nhanh PTC với nhãn bảo vệ Ex II (2) G như bảo vệ động cơ. Bảo vệ nhiệt động cơ cụ thể này có khả năng xác định chính xác bất kỳ bất thường điều kiện hoạt động và ảnh hưởng bên ngoài, và sau đó sẽ ngắt động cơ từ nguồn điện thông qua một công tắc tơ trong trường hợp có bất kỳ trục trặc có thể xảy ra. Cho phép lắp đặt sẵn có bộ phận ngắt mạch động cơ như các thiết bị an toàn bổ sung, vì không thể đảm bảo bảo vệ động cơ hoàn chỉnh theo tất cả các điều kiện hoạt động thể hiểu được (ví dụ như hoạt động với giảm điện áp).

Kiểm soát tốc độ của động cơ rotor ngoài

Các thiết kế của động cơ truyền động cho phép một điều biến ổn định tốc độ động cơ thông qua việc giảm điện áp. Chỉ có điều khiển biến áp có thể được sử dụng cho mục đích này. Bộ điều khiển Rosenberg sử dụng với quạt chống cháy nổ bắt buộc cần thiết có thiết bị ngắt PTC, nhưng nó không thể hoạt động trực tiếp trong một khu vực có tiềm năng bùng nổ. Tham khảo bảng danh sách phụ kiện cho việc phân bổ các bộ điều khiển. Việc cho phép phạm vi điều biến điện áp từ 25 đến 100% của điện áp danh nghĩa đáp ứng các yêu cầu đặc trưng của hệ thống với một lưu lượng thể tích biến động. Nếu hệ thống đang hoạt động trong phạm vi giảm điện áp, dòng điện hoạt động có thể vượt quá dòng điện trên danh nghĩa. Tỷ lệ dòng điện tăng so với dòng điện danh nghĩa được liệt kê trong các bảng dữ liệu như Delta I. Hệ điều khiển và thiết bị điều khiển phải được thiết kế để xử lý các dòng điện oạt động tối đa. Động cơ rotor ngoài thường được loại bảo vệ đánh lửa theo muc "e" không được phép sử dụng với bộ chuyển đổi tần số.

Bảo vệ động cơ theo tiêu chuẩn IEC

Động cơ tiêu chuẩn có thể được trang bị với một công tắc bảo vệ động cơ phía thượng nguồn. Các thông tin được cung cấp bởi các nhà sản xuất động cơ dùng để quan sát. Động cơ tiêu chuẩn với cho phép nhiệt điện trở PTC như bảo vệ động cơ duy nhất cũng có thể được bảo vệ với một thiết bị nhiệt điện trở ngắt PTC. Tham khảo ở đây để có thông tin bảo vệ động cơ cho động cơ rotor ngoài. Tuy nhiên, một thiết bị bảo vệ động cơ được ủy quyền phải được kết nối trong mọi trường hợp.

Kiểm soát tốc độ của động cơ tiêu chuẩn IEC

Tốc độ của động cơ tiêu chuẩn có thể được điều khiển bởi bộ chuyển đổi tần số. Trong trường hợp này, chỉ có động cơ với các hạng mục bảo vệ đánh lửa "d" hay "de" nên được sử dụng.

Các sản phẩm bao gồm ly tâm ex, hướng trục ex, ống ex, quạt mái ex và quạt ống ex. Để biết thông tin chi tiết về các quạt chống cháy nổ trong phạm vi Rosenberg, xem chương về Ex-fans trong danh mục "Thế giới quạt."

Downloads

 

Product information: Ex fansThông tin sản phẩm: Quạt chống cháy nổ

File format: .pdf

Filesize: 4.07 MB

Member of EVIA

Member of EVIA

» Website

Member of RLT-Herstellerverband e.V.

Member of RLT-Herstellerverband e.V.

» Website

Phần mềm chọn quạt

Phần mềm chọn quạt

» Website

Đầu trang