• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Ứng dụng OEM

OEM hoặc "Nhà sản xuất thiết bị" là nhà sản xuất các sản phẩm hoặc các thành phần sản phẩm.

Đối với chúng tôi, OEM có nghĩa là một sự hợp tác giải pháp định hướng trực tiếp với khách hàng - đó là đặc biệt đáp ứng từng yêu cầu riêng của khách hàng. Thông qua phạm vi rộng và nhiều năm kinh nghiệm của Rosenberg chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu đặc biệt của các OEM, Rosenberg đã thành công trong việc đạt được một chỗ đứng vững chắc trong các lĩnh vực đa dạng nhất trở thành một nhà sản xuất có uy tín về quạt và các thiết bị xử lý khí. Các thiết kế hoàn hảo của Rosenberg đáp ứng nhiều OEM lớn trên thế giới như Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Ford, GE....

Những ngành công nghiệp bao gồm:

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!


Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho các ứng dụng của bạn!

Đầu trang