• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Tủ điều khiển

Trong các tòa nhà lớn với các mạng điện tử phức tạp, quản lý tập trung là cần thiết cho sự quản lý tổng quan tốt hơn. Việc kiểm soát và điều tiết của các hệ thống này được thực hiện bởi tủ điều khiển. Nếu một công tắc trong tủ điều khiển bị hư, điều này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Việc kích hoạt thường xuyên quá tải nhiệt sẽ dẫn đến thiệt hại cho các thành phần thiết bị điện tử.

Để bảo vệ chống lại điều này, chúng tôi đề nghị lắp một hệ thống làm mát hiệu quả với hệ thống quạt cho hệ thống điều khiển hoặc biến tần.

Quạt Rosenberg được lắp đặt trực tiếp vào tủ điều khiển và có thể lên kế hoạch, phát triển và sản xuất theo các yêu cầu với không gian bị hạn chế, cụ thể dựa trên thông số kỹ thuật của từng loại công trình.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!


Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho các ứng dụng của bạn!

Đầu trang