• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Hàng không

Hệ thống thông gió điều khiển máy bay, bảng điều khiển và điện tử làm mát (ứng dụng dân dụng và quân sự)

Quạt ETRI đề xuất các giải pháp AC 400Hz ở 115V hoặc 200V và DC ở mức 28V có thể phù hợp với các yêu cầu chẳng hạn như DO-160 hoặc quy định MIL.

 

Đầu trang