• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Quạt hiệu suất cao

Quạt 01 pha hay 03 pha với động cơ AC loại 115V, 230V và 400V tại 50Hz và 60Hz, động cơ DC
(82DBT, 125YG, 80CE, 86CB, 85CB, 86CD, 200DW, 61G, 62G, 63DBV, 62DBV, 75G, 60CH, 60CF, 97AC, 97CH, 60AF, 60AG, 97CJ, 60CV)

Quạt hướng trục và quạt ly tâm dùng trong môi trường khắc nghiệt: nhiệt đới, phun muối, rung động cao, gioăng, ... Khi áp suất đòi hỏi cao đặc biệt, có thể xem xét quạt hai tầng cánh.

Luồng không khí tối đa: 900l/s

Áp suất tối đa: 144mmH2O

Kích thước từ 107 x 80 x 60mm đến 350 x 271mm

Động cơ 1 pha hoặc 3 pha AC loại 115V, 230V và 400V tại 50Hz và 60Hz, động cơ DC

Quạt hướng trục hoặc quạt ly tâm với cánh quạt bằng nhựa hoặc nhôm

Vỏ quạt bằng nhôm

Tùy chọn khác nhau tùy theo loại quạt

Thêm thông tin

Data sheets

Technical information

Liên hệ

Đầu trang