• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Cách cài đặt và vận hành quạt

Trước khi cài đặt và vận hành quạt này xin vui lòng đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận!

QUẠT ECOFIT MỚI

Xem quạt Ecofit mới của chúng tôi P38-D3 cung cấp hiệu quả cao hơn và kiểm soát dễ dàng với mức ồn thấp hơn

Những điểm cần lưu ý khi bảo trì định kỳ quạt công nghiệp

Để duy trì hoạt động của quạt và an toàn, chúng tôi khuyên cần đều đặn kiểm tra quạt công nghiệp định kỳ

Các công việc cần thực hiện cho việc bảo trì quạt công nghiệp Rosenberg

Các công việc cần thực hiện cho việc bảo trì quạt công nghiệp Rosenberg

Thông số đề xuất cho mômen xoắn siết chặt

Thông số đề xuất cho mômen xoắn siết chặt

Tập đoàn quạt Rosenberg

Tập đoàn Rosenberg được thành lập vào năm 1981, tập đoàn thông gió Rosenberg GmbH đã phát triển thành một trung tâm quan trọng cho ngành công nghiệp

Quạt hướng trục AND Rosenberg

Quạt hướng trục AND có cả loại chống cháy nổ. Sức mạnh trục tối đa được giới hạn đến 22kW

Chức năng tùy chọn cho quạt hướng trục AND Rosenberg

Một quạt hướng trục hai tầng cánh bao gồm hai cánh quạt đơn gắn đối diện quay theo hướng ngược lại

Độ ồn của quạt Rosenberg Đức

Xin lưu ý rằng mức dội lại của độ ồn và các đặc tính của phòng cũng như tần số tự nhiên ảnh hưởng đến mức áp suất của độ ồn khác nhau.

Nguyên tăc vận hành không khí của quạt Rosenberg

Nguyên tăc vận hành không khí của quạt Rosenberg

Tỷ lệ hiệu suất quạt

Chứng nhận FEG được xác định theo phân loại hiệu quả năng lượng AMCA 205-10 cho quạt.

Kích thước quạt hướng trục Rosenberg

Kích thước quạt hướng trục Rosenberg

Quạt tách đôi quạt Bifurcated Rosenberg

Quạt được thiết kế với một đường dẫn khí phân tách và động cơ được bảo vệ khỏi luồng khí được xử lý bằng cách có vách ngăn riêng.

Âm thanh của quạt tách đôi

Nếu tần số âm thanh là cần thiết, ví dụ, thiết kế các bộ suy hao âm thanh, mức năng lượng âm thanh A

Kích thước của quạt tách đôi – quạt Bifurcated Rosenberg

Kích thước của quạt tách đôi – quạt Bifurcated Rosenberg

An toàn và đảm bảo của quạt Rosenberg

Công việc lắp ráp và liên quan đến điện chỉ thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật được đào tạo và được ủy quyền và theo các quy định hoặc tiêu chuẩn hiện hành có liên quan và theo quy định địa phương
Đầu trang