• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Sản xuất khí nén

Ngay cả máy ép trục vít hay máy nén khí piston, các thành phần của máy nén lớn hơn sử dụng trong công nghiệp được yêu cầu bảo vệ quá nhiệt. Quạt Rosenberg hoạt động mạnh mẽ cung cấp làm mát tối ưu trong những điều kiện khó khăn, thậm chí trong những nơi kín! Yêu cầu đặc biệt đối với quạt Rosenberg bao gồm nhiệt độ cao được gây ra bởi các máy đầm trong máy nén khi tăng mật độ điện.

Những yêu cầu đặc biệt được đáp ứng bởi cả hai quạt hướng trụcquạt ly tâm.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!


Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho các ứng dụng của bạn!

Đầu trang