• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Chỉ thị ErP

" Sản phẩm liên quan đến năng lượng "

Liên minh Châu Âu yêu cầu các yêu cầu về hiệu quả năng lượng tối thiểu đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng với Chỉ thị Sản phẩm Năng lượng 2009/125 / EG (ErP). Quạt ECOFIT EC- tuân thủ 100% và vượt hơn tất cả các mục tiêu hiệu quả.

Các hệ thống đo lường hiện đại có trong phòng thí nghiệm của chúng ta. Đặc tính điện, momen xoắn, dòng không khí và tiếng ồn của động cơ của Ecofit có thể được đo và phân tích.

 

Xem thêm thông tin

ErP leaflet

Đầu trang