• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Công nghiệp điện tử

Sự thay đổi cấu trúc do tốc độ ngày càng tăng của tiến bộ kỹ thuật, làm phát sinh theo định hướng ngày càng nhiều công ty điện tử. Bụi và các chất ô nhiễm khác trong không khí đang ngày càng trở thành một vấn đề đối với việc sản xuất các sản phẩm này.

Hệ thống lọc của quạt, như một thành phần hoặc các thiết bị xử lý không khí hoàn chỉnh, có thể loại bỏ các hạt bụi và các mảnh vụn trong không khí.

Là một thành phần cho các yêu cầu này, cánh quạt chạy tự do với công nghệ EC đặc biệt giúp hoạt động êm ái và hiệu quả

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!


Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho các ứng dụng của bạn!

Đầu trang