• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Điều hòa không khí / HVAC

Sự tĩnh lặng của hơi thở

Ở nhà, khách sạn, văn phòng hoặc các cơ sở công cộng, tiếng ồn gây ra sự khó chịu trong các ứng dụng như quạt gió và thiết bị đầu cuối phân phối không khí.

Quạt ECOFIT cung cấp các giải pháp với động cơ AC và EC để tối ưu hóa mức độ âm thanh đến các tốc độ và áp suất dòng chảy cần thiết. Để tạo điều kiện cho việc thực hiện trong các ứng dụng, động cơ EC có thể quản lý đường cong "dòng chảy liên tục" và "áp lực liên tục" mà không cần cảm biến, bao gồm cả dòng chảy nhỏ.

Đầu trang