• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Ứng dụng thông thường

Tập đoàn Rosenberg đã được thành lập hơn 30 năm và là một trong những công ty hàng đầu trong công nghệ xử lý không khí. Qua nhiều năm, một phạm vi ngày càng rộng của sản phẩm đã được xây dựng và các giải pháp tiêu chuẩn hóa tạo ra cho các ứng dụng đa dạng nhất.

Các sản phẩm Rosenberg đáp ứng các lĩnh vực ứng dụng sau đây:

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, Rosenberg Việt Nam.

Chúng tôi chắc chắn luôn có những giải pháp phù hợp cho từng ngành công nghiệp của công ty bạn!

Đầu trang