• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Cách tính chi phí EC

Động cơ EC trong các sản phẩm của Rosenberg giúp tiết kiệm tối đa điện năng khi sử dụng quá tải và quá tải 1 phần. Tổn thất hiệu quả sẽ thấp hơn so với động cơ AC thông thường cùng 1 lưu lượng không khí. Kết quả thể hiện hiệu quả năng lượng được cải thiện trong lượng khí CO2 thải ra ít hơn. Ngoài ra chi phí đầu tư thấp hơn khi muốn kiểm soát tốc độ của các quạt. Không cần thiết lắp thêm biến áp điều khiển, VFD hoặc điều khiển góc pha. Tất cả các thành phần cần thiết đã được có trong các thiết bị điện tử của động cơ EC. Động cơ công nghệ hiện đại EC từ Rosenberg là không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tốt cho môi trường trong tương lai.

Ví dụ điển hình cho bài toán tiết kiệm năng lượng:

» Quạt ly tâm EC

Bài toán tiết kiệm năng lượng của quạt ly tâm EC, kích thước 560

Điểm hoạt động Ngắn hạn 100% Hoạt động vào ban ngày 80% Hoạt động vào ban đêm 60%
Khối lượng không khí 8.000 m³/h 6.400 m³/h 4.800 m³/h
Áp suất tĩnh 500 Pa 320 Pa 180 Pa
Công suất EC 1) 1.940 W 1.040 W 483 W
Công suất AC 2) 2.650 W 1.810 W 1.080 W
Thời gian hoạt động mỗi ngày 2 hours 10 hours 12 hours
Điện năng tiêu thụ mỗi năm Tổng
Công suất tiêu thụ EC 1.416 kWh/a 3.796 kWh/a 2.116 kWh/a 7.328 kWh/a
Công suất tiêu thụAC 1.935 kWh/a 6.607 kWh/a 4.730 kWh/a 13.271 kWh/a
Tiết kiệm 518 kWh/a 2.811 kWh/a 2.615 kWh/a 5.944 kWh/a
% Tiết kiệm 26,8 % 42,5 % 55,3 % 44,8 %
Chi phí tiết kiệm mỗi năm 3) 1.189 EUR
Giảm lượng khí thải mỗi năm 4) 3,60 t CO2

1) Loại: EHAG 560.6IF• 2) So sánh với quạt AC • 3) Chi phí điện cho mỗi kWh: 0,20 EUR• 4) Nguồn: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)

» Quạt ống EC

Bài toán tiết kiệm năng lượng của quạt quạt ống EC Tube, kích thước 250

Điểm hoạt động Ngắn hạn 100% Hoạt động vào ban ngày 80% Hoạt động vào ban đêm 60%
Khối lượng không khí 500 m³/h 400 m³/h 300 m³/h
Áp suất tĩnh 300 Pa 192 Pa 108 Pa
Công suất EC 1) 111 W 59 W 26 W
Công suất AC 2) 165 W 111 W 74 W
Thời gian hoạt động mỗi ngày 2 hours 10 hours 12 hours
Điện năng tiêu thụ mỗi năm Tổng
Công suất tiêu thụ EC 81 kWh/a 215 kWh/a 114 kWh/a 410 kWh/a
Công suất tiêu thụAC 120 kWh/a 405 kWh/a 324 kWh/a 850 kWh/a
Tiết kiệm 39 kWh/a 190 kWh/a 210 kWh/a 439 kWh/a
% Tiết kiệm 32,7 % 46,8 % 64,9 % 51,7 %
Chi phí tiết kiệm mỗi năm3) 88 EUR
Giảm lượng khí thải mỗi năm4) 0,27 t CO2

1) Loại: R 250 G.3BK • 2)So sánh với quạt AC • 3)Chi phí điện cho mỗi kWh: 0,20 EUR • 4) Nguồn: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)

» Quạt EC Duct

Bài toán tiết kiệm năng lượng của quạt EC Duct, kích thước 400

Điểm hoạt động Ngắn hạn 100% Hoạt động vào ban ngày 80% Hoạt động vào ban đêm 60%
Khối lượng không khí 2.500 m³/h 2.000 m³/h 1.500 m³/h
Áp suất tĩnh 250 Pa 160 Pa 90 Pa
Công suất EC 1) 374 W 209 W 102 W
Công suất AC 2) 492 W 368 W 248 W
Thời gian hoạt động mỗi ngày 2 hours 10 hours 12 hours
Điện năng tiêu thụ mỗi năm Tổng
Công suất tiêu thụ EC 273 kWh/a 763 kWh/a 447 kWh/a 1.483 kWh/a
Công suất tiêu thụAC 359 kWh/a 1.343 kWh/a 1.086 kWh/a 2.789 kWh/a
Tiết kiệm 86 kWh/a 580 kWh/a 639 kWh/a 1.306 kWh/a
% Tiết kiệm 24,0 % 43,2 % 58,9 % 46,8 %
Chi phí tiết kiệm mỗi năm 3) 261 EUR
Giảm lượng khí thải mỗi năm 4) 0,79 t CO2

1) Loại: KHAG 400.5FA • 2)So sánh với quạt AC • 3)Chi phí điện cho mỗi kWh: 0,20 EUR • 4) Nguồn: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)

» Quạt áp mái EC

Bài toán tiết kiệm năng lượng của quạt áp mái EC, kích thước 450

Điểm hoạt động Ngắn hạn 100% Hoạt động vào ban ngày 80% Hoạt động vào ban đêm 60%
Khối lượng không khí 4.000 m³/h 3.200 m³/h 2.400 m³/h
Áp suất tĩnh 360 Pa 230 Pa 130 Pa
Công suất EC 1) 791 W 422 W 198 W
Công suất AC 2) 983 W 632 W 358 W
Thời gian hoạt động mỗi ngày 2 hours 10 hours 12 hours
Điện năng tiêu thụ mỗi năm Tổng
Công suất tiêu thụ EC 577 kWh/a 1.540 kWh/a 867 kWh/a 2.985 kWh/a
Công suất tiêu thụAC 718 kWh/a 2.307 kWh/a 1.568 kWh/a 4.592 kWh/a
Tiết kiệm 140 kWh/a 767 kWh/a 701 kWh/a 1.607 kWh/a
% Tiết kiệm 19,5 % 33,2 % 44,7 % 35,0 %
Chi phí tiết kiệm mỗi năm3) 321 EUR
Giảm lượng khí thải mỗi năm4) 0,97 t CO2

1) Loại: DVW 450-G.5FA • 2)So sánh với quạt AC • 3)Chi phí điện cho mỗi kWh: 0,20 EUR • 4) Nguồn: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)

» EC Unoboxes

Bài toán tiết kiệm năng lượng của quạt EC Unobox, kích thước 450

Điểm hoạt động Ngắn hạn 100% Hoạt động vào ban ngày 80% Hoạt động vào ban đêm 60%
Khối lượng không khí 3.600 m³/h 2.880 m³/h 2.160 m³/h
Áp suất tĩnh 280 Pa 180 Pa 100 Pa
Công suất EC 1) 533 W 289 W 138 W
Công suất AC 2) 691 W 477 W 290 W
Thời gian hoạt động mỗi ngày 2 hours 10 hours 12 hours
Điện năng tiêu thụ mỗi năm Tổng
Công suất tiêu thụ EC 389 kWh/a 1.055 kWh/a 604 kWh/a 2.048 kWh/a
Công suất tiêu thụAC 504 kWh/a 1.741 kWh/a 1.270 kWh/a 3.516 kWh/a
Tiết kiệm 115 kWh/a 686 kWh/a 666 kWh/a 1.467 kWh/a
% Tiết kiệm 22,9 % 39,4 % 52,4 % 41,7 %
Chi phí tiết kiệm mỗi năm3) 293 EUR
Giảm lượng khí thải mỗi năm4) 0,89 t CO2

1) Loại: Uno 67-450-G.5HF • 2)So sánh với quạt AC • 3)Chi phí điện cho mỗi kWh: 0,20 EUR • 4) Nguồn: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)

Member of EVIA

Member of EVIA

» Website

Member of RLT-Herstellerverband e.V.

Member of RLT-Herstellerverband e.V.

» Website

Phần mềm chọn quạt

Phần mềm chọn quạt

» Website

Đầu trang