• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Ứng dụng

Hàng không

Hệ thống thông gió điều khiển máy bay, bảng điều khiển và điện tử làm mát (ứng dụng dân dụng và quân sự)

Thêm thông tin

Đường sắt

Hệ thống thông gió HVAC và hệ thống điện tử

Thêm thông tin

Chất lượng không khí

Tủ xử lý không khí, lọc, thông gió với bộ lọc N.B.C.

Thêm thông tin

Thông gió hộp radar

Trao đổi và làm mát bằng ăng-ten

Thêm thông tin

Ứng dụng quân sự

Thông gió cho tháp pháo (sơ tán khí đốt), các ứng dụng hàng hải

Thêm thông tin

Công nghiệp thực phẩm

Thông gió lạnh và nhiệt, giữ nhiệt, đống băng, nướng, máy rửa chén công nghiệp, quạt sử dụng trong môi trường mài mòn

Thêm thông tin

Đầu trang