• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Quạt với động cơ EC

Quạt với động cơ EC

Rosenberg đứng đầu thị trường với quạt đạt hiệu quả năng lượng cao động cơ EC, quạt cho các ứng dụng OEM và quạt để sử dụng trong các công trình thông gió. Quạt với động cơ EC được sử dụng ở khắp mọi nơi giúp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng và yêu cầu kiểm soát đơn giản dựa trên các nhu cầu thông gió thực tế. Các thiết bị điện tử tích hợp bộ EC- cho hoạt động tối ưu, hơn 90% hiệu suất. Tất cả những gì cần thiết là một tín hiệu điều khiển.

Vòng mở (Open Loop)

Trong chế độ hoạt động "vòng lặp mở" tốc độ của các quạtcó thể được điều chỉnh liên tục thông qua một điểm đầu vào được thiết lập 0-10 V hoặc 4-20 mA. Quạt EC với điện tử tích hợp có thể điều khiển tốc độ 0 ... 100% tốc độ danh nghĩa.

Vòng khép kín (Closed Loop)

Trong chế độ hoạt động "vòng khép kín" quạt EC so sánh giá trị danh nghĩa với giá trị thực tế đo và điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. Các giá trị đo (áp suất, lưu lượng không khí, nhiệt độ, CO2 ...) phải có mặt như một tín hiệu điện 0-10 V hoặc 4-20 mA.

Hoạt động “bus”

Trong hoạt động chế độ "bus" của quạt EC có thể được tích hợp vào một hệ thống “bus” thông qua một giao diện RS-485.

ECParam

Với phần mềm ECParam của Rosenberg, thay đổi thiết lập của quạt EC có thể được thực hiện bằng cách sử dụng USB-to-RS485 adapter. Điều kiện hoạt động hiện tại được hiển thị gồm (Thay đổi chế độ hoạt động, thiết lập một mức tối thiểu cụ thể hoặc tốc độ tối đa và nhiều hơn thế nữa)

Các loại quạt sau đây có động cơ EC:

Hơn nữa, do tính chất nổi bật của động cơ EC thường được sử dụng trong các thiết bị các thiết bị thu hồi năng lượng. Tùy thuộc vào khối lượng không khí và ứng dụng thiết bị xử lý không khí của Rosenberg cũng được trang bị quạt với động cơ EC giúp tiết kiệm năng lượng.

quat dong co ec

Member of EVIA

Member of EVIA

» Website

Member of RLT-Herstellerverband e.V.

Member of RLT-Herstellerverband e.V.

» Website

Phần mềm chọn quạt

Phần mềm chọn quạt

» Website

Đầu trang