• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Dòng Sản Phẩm

Quạt với động cơ AC

 

Quạt ly tâm một đầu hút

Động cơ một pha AC
(2TRE / 2GRE / 4TRE / 4GRE / 2GRF)

 

Thêm thông tin

Quạt ly tâm 02 đầu hút

Động cơ một pha AC
(2GDS / 4GDS / 2GDF / 4GDF)

Thêm thông tin

Quạt hướng trục

Động cơ AC một pha và ba pha (2VRE / 4VRE / 2VGR / 4VGR / 2VPR / 4VPR / 2VGC / 4VGC / 2VGV / 4VGV)

Thêm thông tin

Cánh quạt cong phía sau

Động cơ một pha AC
(2RRE / 4RRE / 2RRM)

 

Thêm thông tin

Quạt luồng ngang

Động cơ một pha AC
(4TGL / 4TGS)

 

Thêm thông tin

Quạt khí nóng

Động cơ AC một pha và ba pha
(2GTA / 4GTA / 4GRA / 2DTR)

 

Thêm thông tin

Động cơ AC

Động cơ 1 pha
(2RET / 4RET)

 

Thêm thông tin

Quạt DC

Quạt hướng trục

Động cơ DC
(VGC24 / VGC48)

Thêm thông tin

Cánh quạt cong phía sau

Động cơ DC
(RRE24 / RRE48)

Thêm thông tin

Quạt động cơ EC

Quạt ly tâm 01 đầu vào

Động cơ EC
(GREG9 / TREG9)

 

Thêm thông tin

Quạt ly tâm 02 đầu hút

Động cơ EC
(GDSG9 / GDSL4 / GDSV8)

Thêm thông tin

Quạt hướng trục

Động cơ EC (VREG9 / VREL4 / VGRG9 / VGRL4 / VPRG9 / VPRL4 / VGCG9 / VGCL4 / VGVG9 / VGVL4)

Thêm thông tin

Cánh quạt cong phía sau

Động cơ EC
(RREG9 / RRMG9 / RREL4 / RRML4 / RREV8 / RRMV8)

Thêm thông tin

Phụ kiện

Thiết bị bảo vệ an toàn (Finger guards), Tụ điện, hộp nối, biến áp tự ngẫu, đầu vào hình nón

Liên hệ

 

Thêm thông tin

Đầu trang