• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Nhà hàng

Các sản phẩm Rosenberg cung cấp nhiều giải pháp xử lý khí trong nhà bếp, các hệ thống trong nhà hàng khách sạn có thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Quạt Rosenberg có những quạt chuyên dùng cho khí có dầu mỡ, khí nóng với độ bền cao.

 

KFC Restaurant Pizza Hut Restaurant
quat rosenberg kfc quat rosenberg pizza hut
   
Breadtalk Restaurant Swensen's Restaurant
quat rosenberg breadtalk quat rosenberg swensen
   
Society Restaurant Ajisen Ramen Restaurant
quat rosenberg society quat rosenberg ajisen ramen
   
Taman Jurong Food Center (Singapore) Bukit Merah Market cum Food Center (Singapore)
quat rosenberg taiman quat rosenberg bukitmerah
   
Balestier Market (Singapore) Restaurant of Savant P/L at Vivocity (Singapore)
quat rosenberg balestier quat rosenberg savant reastaurant
   
Marche Restaurant at VivoCity (Singapore) Drangon Restaurant (Singapore)
quat rosenberg marche vivoCity quat rosenberg dragonbowl
   
Din Tai Fung Restaurant Chinese Restaurant at Far East Square
quat rosenberg din tai fung quat rosenberg chiness restaurant
   
Đầu trang