• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Catalogues

 

Trên trang này, Rosenberg đã thực hiện danh mục sản phẩm của tập đoàn Rosenberg và các tài liệu có sẵn để tải về dưới dạng tập tin PDF. Nếu bạn cần phiên bản in của tài liệu này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Rosenberg Việt Nam theo số 0917 1868 94 hoặc email về info@rosenberg.com.vn


» Thông tin tổng quát

Thông tin chung về tập đoàn Rosenberg

 

Image brochure / Product overview Brochure / Tổng quan sản phẩm

File format: .pdf

Filesize: 1.68 MB

 

» Quạt

Catalogue Quạt Hướng Trục, Quạt Ly Tâm, Quạt Inline Ống Tròn, Quạt Ống Vuông, Quạt Áp Mái, Quạt Hộp.

 

Catalogue: WORLD OF EC FANS Catalogue: Thế giới quạt EC

File format: .pdf

Filesize: 23.38 MB

 

 

Catalogue: Centrifugal fans with free running impellers Catalogue: Quat ly tâm với cánh quạt chạy tự do

File format: .pdf

Filesize: 15.52 MB

 

 

Catalogue: World of fans (Standard fans) Catalogue: Thế giới quạt

File format: .pdf

Filesize: 19.66 MB

 

 

 

Catalogue: Axial flow fans AND / ANDB Catalogue: Quạt với khí hướng trục AND / ANDB

File format: .pdf

Filesize: 4.56 MB

 

 

Product information: Fans made of plastic (EPND) Thông tin sản phẩm: Quạt làm bằng nhựa (EPND)

File format: .pdf

Filesize: 938.06 kB

 

 

Product information: Ex fans Thông tin sản phẩm: Quạt Ex

File format: .pdf

Filesize: 4.07 MB

 

 


» Thiết bị xử lý không khí (AHU) / Thiết bị thu hồi năng lượng (ERU)

Catalogues của thiết bị xử lý không khí Airbox và thiết bị thu hồi năng lượng SupraBox

 

 

Catalogue: AIRBOX air handling units Catalogue: Thiết bị xử lý không khí AIRBOX

File format: .pdf

Filesize: 7.56 MB

 

 


» General

Trên trang này, Rosenberg đã thực hiện danh mục sản phẩm của tập đoàn Rosenberg và các tài liệu có sẵn để tải về dưới dạng tập tin PDF. Nếu bạn cần phiên bản in của tài liệu này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Rosenberg Việt Nam theo số 0917 1868 94 hoặc email về info@rosenberg.com.vn


» Thông tin tổng quát

Thông tin chung về tập đoàn Rosenberg

Image brochure / Product overview Brochure / Tổng quan sản phẩm

File format:.pdf

Filesize:1.68 MB


» Quạt

Catalogue Quạt Hướng Trục, Quạt Ly Tâm, Quạt Inline Ống Tròn, Quạt Ống Vuông, Quạt Áp Mái, Quạt Hộp.


» Thiết bị xử lý không khí (AHU) / Thiết bị thu hồi năng lượng (ERU)

Catalogues của thiết bị xử lý không khí Airbox và thiết bị thu hồi năng lượng SupraBox

Đầu trang