• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Ứng dụng công nghiệp

Trong năm 2010, theo phòng thống kê liên bang Đức, có khoảng 7 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất tại Đức. Một số lượng lớn các nhân viên và chủ doanh nghiệp dành nhiều thời gian làm việc của họ cho các cuộc hội thảo, các xưởng đúc, nhà sản xuất hoặc kho. Sự ô nhiễm nhiệt nóng của không khí gây ra bởi công việc một vấn đề trong ngành công nghiệp này. Do đó việc trao đổi không khí trong lành một vấn đề lớn khi lập kế hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo khu công nghiệp . Sản phẩm của Rosenberg giúp thông gió công nghiệp, cung cấp không khí trong lành cho đa dạng các ngành công nghiệpsau đó cải thiện không khí, môi trường làm việc cho nhân viên.

Những ngành công nghiệp bao gồm:

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!


Chúng tôi chắc chắn phải có những giải pháp phù hợp cho ngành công nghiệp của bạn!

Đầu trang