• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Công nghiệp thực phẩm

Thông gió lạnh và nhiệt, giữ nhiệt, đống băng, nướng, máy rửa chén công nghiệp, quạt sử dụng trong môi trường mài mòn

ETRI đề xuất phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng, các lớp phủ cụ thể (ví dụ PTFE) và mức độ bảo vệ đặc biệt (IP) phù hợp với yêu cầu của từng công trình.

 

Đầu trang