• Quat cap dong Rosenberg
  • quat ec Rosenberg
  • Quat Rosenberg Duc
  • Quat Rosenberg

Công nghiệp lạnh

Bởi vì hệ thống lạnh được vận hành tuần hoàn liên tục và với một số quạt, tiết kiệm năng lượng rõ ràng là đáng chú ý trong các ứng dụng này. Tiết kiệm năng lượng với quạt động cơ EC đạt độ tin cậy cao, hiệu quả mức độ tiếng ồn thấp,vì lý do này, lý tưởng cho các ứng dụng trong làm lạnh.

Rosenberg với quạt hướng trục EC giúp tiết kiệm năng lượng trong công nghệ làm lạnh.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!


Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho các ứng dụng của bạn!

Đầu trang